Svinø By Vandværk

Aflæsning af vand

Din vandmåler aflæses manuelt af enten forbruger eller vandværket i ugerne 39-40.
Der udsendes en mail eller sms til forbruger om aflæsning. De vandmålere der ikke er
aflæst af forbrugeren, bliver aflæst af vandværket i uge 41. Der opkræves gebyr for
dette ifølge takstblad. Det samlede vandforbrug udgør din regning. Se eventuelt
takstblad for gældende kubikmeter pris. Dit forbrug videregives også til Vordingborg
forsyning som også benytter opgørelsen til beregning af din spildevandsregning.

Svinø By Vandværk