Svinø Strands Vandværk

Sidste Nyt

Vandværket har afholdt generalforsamling d. 25-07-2021

  • Referat fra generalforsamlingen kan læses under ”Administration”
  • Revideret takstblad 2021-a kan læses under ”Administration”
  • Bestyrelsen sammensætning 2021/2022 kan læses under ”Bestyrelsen”

Vandværkets håndtering af Corona-virus

Kære alle, til information kan bestyrelsen oplyse at vi har indgået et samarbejde omkring back-up i tilfælde at vores drift-personel skulle blive sygdomsramt. Firmaet har vi igennem mange år samarbejdet med og de kender vores vandværk rigtig godt. Vi mener således at driften, taget situationen i betragtning, er betryggende.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Svinø Strands Vandværk