Svinø Strands Vandværk

Sidste Nyt

Vandværkets generalforsamling 2020 har været afholdt d. 26-07-2020

Referatet kan du læse under rubrikken ”Administration” – generalforsamling referat.


Vandværkets håndtering af Corona-virus

Kære alle, til information kan bestyrelsen oplyse at vi har indgået et samarbejde omkring back-up i tilfælde at vores drift-personel skulle blive sygdomsramt. Firmaet har vi igennem mange år samarbejdet med og de kender vores vandværk rigtig godt. Vi mener således at driften, taget situationen i betragtning, er betryggende.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Svinø Strands Vandværk