Svinø Strand Vandværk

Driftsproblemer

Driftsproblemer

Der er pt. ingen driftsproblemer, men på tirsdag (22/11) er der risiko for uregelmæssig forsyning i tidsrummet ca. 9.00 til ca. 12.00, idet vi nu er nået så langt med nødforsyningsprojektet (vandforsyning til/fra Svinø By Vandværk), at der denne dag foretages “vådafprøvning”.

Svinø Strands Vandværk