Svinø Strands Vandværk

Aflæsning Af Vandmåleren

Aflæsning af Vandmåleren

Din vandmåler aflæses typisk af vandværket i ugerne 44-45.

Det samlede vandforbrug udgør din regning.

Se evt. takstblad for gældende kubikmeterpris.

Dit forbrug videregives også til Vordingborg forsyning, som også benytter opgørelsen til beregning af din spildevandsregning.

Svinø Strands Vandværk